Thomas Svedberg Advokat & Konsult AB

Vi tror på juridisk rådgivning genom nära, långa relationer. Vi ger juridisk rådgivning med kundens utmaningar i fokus. Vi vet att vi gjort vårt jobb när kunden kan utvecklas och fokusera på det som kunden gör bäst. Vi tror också på att genom kontakter i vårt nätverk ta ett helhetsansvar för kundens behov av rådgivning.
b-009

Affärsjuridiken

För att nå ett gott resultat inom det som brukar kallas affärsjuridiken krävs förståelse för affären och vad kunden vill uppnå med affären. Vi ser juridiken som ett av de verktyg kunden kan använda för att nå det önskade resultatet. Det kan gälla leverans- eller distributionsavtal, företagstransaktioner, standardavtal av olika slag m.m., m.m.
Vi hanterar din tvistelösning

Tvistelösning

Vi har erfarenhet från arbete både i domstol och skiljenämnd och framför allt har vi en mångårig erfarenhet som ombud i civilrättsliga tvister i allmän domstol och inför skiljenämnd.
b-005

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling står idag för stora delar av ekonomin. Vi har lång och bred erfarenhet av rådgivning till både upphandlande myndigheter och leverantörer såväl under själva upphandlingsförfarandet som i överprövningsprocesser.
b-008

Bolagsjuristen

Alla företag får då och då behov av juridisk rådgivning. Genom hög tillgänglighet når Du oss med kort varsel och kan få det snabba svar, i stort som smått, som Du är ute efter och vi kan därmed fylla rollen som “extern bolagsjurist”.

Thomas Svedberg Advokat & Konsult AB

Thomas Svedberg har erfarenhet från anställning på tingsrätt och hovrätt, över 20 år som advokat och delägare i Wesslau Söderqvist Advokatbyrå och driver sedan våren 2018 Thomas Svedberg Advokat & Konsult AB.

Även om också vi driver företag är det alltid kundens affär och kundens utveckling som står i fokus. Just kundperspektivet är en viktig ledstjärna för oss.

Nyckelord för att uppnå detta är att bygga en relation med kunden för att skapa förståelse för kundens behov, ha en hög tillgänglighet med en snabb återkoppling samt en god uppföljning och utvärdering.

Bild på Thomas Svedberg

Kontakt

Thomas Svedberg Advokat & Konsult AB
Östra Storgatan 13 A
553 21 Jönköping

Telefon

Thomas: 070-685 43 15

Andrea (assistent): 070-143 74 57